Whakahohoro Te Hau - NEW DRAFT

He āwhina, he aroha ngā miro tuitui I ngā haehaetanga a te mate.

Love and support knit together the lacerations of anguish.